قالب وردپرس
0
0
برای زوجینی که اقوام درجه یک هستندپیشنهاد میشود پیش از بارداری آزمایش preconception test را انجام دهند، چه نوع آزمایشی است؟ برای چه کسانی ضروری است؟
  • فهیمه پرسش شده 3 سال ago
  • آخرین ویرایش 3 سال ago
  • You must to post comments
0
0

در صورتی که در خانواده مشکل خاصی دیده شود، آزمایشات مربوطه درخواست خواهد شد. ولی زمانی که بیماری خاصی دیده نشود، غیر از آزمایشات معمول قبل از بارداری چیز دیگه ای درخواست نمی شود. هر چند در ازدواج های خویشاوندی ریسک 2 برابر غیر خویشاوندی است.

  • You must to post comments
از نتایج1 نمایش
پاسخ شما

Please first to submit.