بازدید معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور از بنیاد ژنتیک

برگزاری نشست رویکرد ژنتیک در ناشنوایی
2019-01-10
بازدید معاون توسعه پیشگیری بهزیستی کشور از بنیاد ژنتیک
2019-06-18

بازدید معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور از بنیاد ژنتیک

رئيس بهزيستي کشور

صبح امروز، ۲۳ دی ماه ۱۳۹۷، جناب آقای دکتر وحید قبادی دانا، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور از بنیاد ژنتیک خراسان رضوی بازدید نمودند. در این بازدید که رئیس بهزیستی خراسان رضوی و مسئولین استانی حضور داشتند از بخش های مختلف این بنیاد دیدن و توضیحاتی به ایشان ارائه گردید.

وی از خدمات ارائه شده توسط بنیاد ژنتیک در خراسان رضوی تقدیر کرد و افزود: فعالیت این بنیاد و افزایش چنین مراکزی بر کاهش تعداد معلولان در کشور تاثیر به سزایی دارد.

در ادامه تصاویری از این بازدید را مشاهده نمایید.

بازدید رئیس بهزیستی کشور از بنیاد ژنتیک بازدید رئیس بهزیستی کشور از بنیاد ژنتیک بازدید رئیس بهزیستی کشور از بنیاد ژنتیک بازدید رئیس بهزیستی کشور از بنیاد ژنتیک بازدید رئیس بهزیستی کشور از بنیاد ژنتیک بازدید رئیس بهزیستی کشور از بنیاد ژنتیک