بازدید خانم دکتر رضوان مدنی، معاون توسعه پیشگیری بهزیستی کشور

بازدید معاون توسعه پیشگیری بهزیستی کشور از بنیاد ژنتیک
2019-06-18
افتتاح بخش سونوگرافی
افتتاح بخش سونوگرافی و رادیولوژی بنیاد ژنتیک
2021-07-13

بازدید خانم دکتر رضوان مدنی، معاون توسعه پیشگیری بهزیستی کشور

امروز چهارشنبه بتاریخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۹ خانم دکتر رضوان مدنی، معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی کشور به اتفاق دکتر پوریوسف، مدیر کل بهزیستی استان از بنیاد ژنتیک خراسان رضوی بازدید نمودند.در ادامه تصاویری از این بازدید را مشاهده نمایید.

بازدید خانم دکتر رضوان مدنی، معاون توسعه پیشگیری بهزیستی کشور
بازدید خانم دکتر رضوان مدنی، معاون توسعه پیشگیری بهزیستی کشور
بازدید خانم دکتر رضوان مدنی، معاون توسعه پیشگیری بهزیستی کشور
بازدید خانم دکتر رضوان مدنی، معاون توسعه پیشگیری بهزیستی کشور
بازدید خانم دکتر رضوان مدنی، معاون توسعه پیشگیری بهزیستی کشور
بازدید خانم دکتر رضوان مدنی، معاون توسعه پیشگیری بهزیستی کشور
بازدید خانم دکتر رضوان مدنی، معاون توسعه پیشگیری بهزیستی کشور