بازدید جناب آقای دکتر دهقانی، معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
2022-11-08
بازدید معاونت محترم توسعه پیگیری اداره کل بهزیستی استان یزد از بنیاد ژنتیک
2023-01-24

جلسه با آموزش و پرورش استثنایی

همراستا با اجرای دستورالعمل ها و سیاست های جمعیتی و به منظور بالا بردن سطح آگاهی و اطلاعات عمومی جمعیت هدف، آموزش و پرورش استثنایی و بنیاد ژنتیک، جلسه هماهنگی و برنامه ریزی، آموزش خانواده و کارشناسان مرتبط با آموزش و پرورش استثنایی برگزار گردید و تصمیمات لازم به منظور اجرای طرح های پیشنهادی اتخاذ شد.

منتظر اطلاعات بعدی باشید…