2010-12-29

لب شکری

لب شکری یا لب شکافته یکی از نواقص مادرزادی است. در این حالت بخشی از لب نوزاد باز می ماند. ارث، محیط، سیگاری یا الکلی بودن والدین، دیابت […]
2010-08-04

روش های تشخیص پیش از تولد

به طور کلی شیوه های مختلفی برای تشخیص پیش از تولد بیماری های ارثی وجود دارد. ۲ روش اصلی مشخص کردن نقص های جنین قبل از تولد شامل تصویرسازی […]
2010-08-02

رژیم غذایى مادر در دوران باردارى

از اولین لحظه‏ اى که نطفه جنین تشکیل و باردارى آغاز مى ‏شود؛مسائل فراوانى بر روح و جسم جنین تأثیر مى‏ گذارد. وظیفه پدر و مادر […]
2010-08-02

آماده شدن برای بارداری

امروزه با دانش و تکنولوژی های جدید در دسترس مشخص شده است که نه فقط دوران بارداری مهم است بلکه دوران قبل ازحاملگی نیز مهم است […]