2011-06-12

عقب ماندگی ذهنی (mental Retardation)

عقب ماندگی ذهنی اختلالی است که با عملکرد هوشی زیر حد طبیعی و اختلال در مهارتهای انطباقی مشخص می گردد. سن شروع عقب ماندگی ذهنی زیر […]
2011-04-20

آشنایی با بیماری فاویسم یا فابیسم ( FAVISM )

چنانچه آنزیم گلوکز – ۶ – فسفات دهیدروژناز که در تمام سلول های بدن موجود است ، در بدن افراد دچار نقص و یا کمبود شود […]
2011-03-01

اول سلامت والدین، دوم بارداری

عادت‌های خوب مادر، پیش از باردار شدنش می‌تواند به سلامت مادر و جنین کمک کند. معمولا اولین مراجعه خانم‌های باردار به پزشک حداقل ۸ هفته بعد […]
2011-02-28

تغییرات پوست در دوران بارداری

تغییر در سطح هومون ها در بارداری باعث تغییرات وسیعی در پوست می شود بیشتر این تغییرات به فاصله کوتاهی بعد از زایمان برطرف می شود […]