2010-06-09

مشاوره ژنتیک برای چه کسانی ضروری است؟

شایع ترین مواردی که مشاوره ژنتیک  ضروری است: ۱-ازدواج خویشاوندی ۲-سن بارداری بالاتر از ۳۵سال ۳-وجودسابقه عقب ماندگی ذهنی در خانواده  ۴-وجود بیماریهای ژنتیکی و ارثی […]
2010-08-02

آماده شدن برای بارداری

امروزه با دانش و تکنولوژی های جدید در دسترس مشخص شده است که نه فقط دوران بارداری مهم است بلکه دوران قبل ازحاملگی نیز مهم است […]