0
0

بنده و همسرم هیچ نسبت فامیلی نداریم و پسر عموی بنده سندروم دان و مشکل قلبی در بدو تولد داشت لازم است قبل از ازدواج آزمایش ژنتیک داده شود؟

  • سعیده جلالی فر asked 6 سال ago
  • آخرین ویرایش 6 سال ago
  • You must to post comments
0
0

سندروم داون در غربالگری های بارداری بررسی می شود و در ازدواج های غیر خویشاوندی معمولا قبل از بارداری آزمایش ژنتیک انجام نمی شود.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.