0
0

میخوام با پسرعمم ازدواج کنم هردو با گروه خونی oمثبت که هیچ کدوم هیچ مشکل ژنتیک در فامیل نداریم

یا نیاز به مشاور ژنتیک مراجعه کنیم

  • سمانه موسوی asked 8 سال ago
  • آخرین ویرایش 8 سال ago
  • You must to post comments
0
0

نیازی به آزمایش ژنتیک ندارید، ولی بهتر است که مشاوره ژنتیک را انجام دهید.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.