0
0

من قصد ازدواج با فرد غریبه ای رو دارم آیا نیاز به انجام ازمایش ژنتیک میباشد؟

  • مسعود asked 7 سال ago
  • آخرین ویرایش 7 سال ago
  • You must to post comments
0
0

اگر بیماری و یا مورد خاصی ندارید، خیر.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.