0
0

میخواستم بپرسم در اون مرکز ازمایش غربالگری دوران بارداری انجام میشه واگر انجام میشه شرایط نوبت دهی و هزینش چقدر است تقریبا.

  • مجید شادان asked 6 سال ago
  • آخرین ویرایش 6 سال ago
  • You must to post comments
0
0

بله، انجام می شود. جهت گرفتن قیمت به شماره بنیاد، داخلی 3 تماس بگیرید.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.