0
0

ایابیماری‌صرع‌ارثی‌است؟

  • mehdi asked 4 سال ago
  • آخرین ویرایش 4 سال ago
  • You must to post comments
0
0

بله، ارثی است.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.