0
0

پدر من به همراه دو خواهر دیگرشان ناشنوا هستند که حاصل ازدواج دختر عمو و پسر عمو بوده اند. برادرم زمان ازدواج آزمایش ژنتیک انجام داد که مشخص شد اون هم همین ژن را دارد و دکتر در آن زمان گفتند که تمامی ما خواهرها و برادرها این ژن را داریم. حال برادر دیگرم قصد ازدواج با دخترعمه ام را دارد که همونطور که در بالا ذکر کردم مادر ایشان هم ناشنوا هستند و همچنین دختر عمم در ازمایش ژنتیکی که قبلا انجام داده بود مشخص شد این ژن رو دارد.

سوال من این است که وقتی پدر یا مادر دارای ژن معلولی می باشند آیا تمام فرزندان این ژن را دارند یا نه؟ و اینکه حالا که دختر عمم ازمایشی برای این موضوع انجام داده نیاز که دوباره این ازمایش را انجام بدهد یا ازمایش دادن تنهای برادر من کافیه؟

  • مریم asked 7 سال ago
  • آخرین ویرایش 7 سال ago
  • You must to post comments
0
0

اگر آزمایش ژنتیک دادند و مشخص شده کا ناقل هستند، برادر شما هم حتما باید آزمایش بدهند. 

احتمال انتقال به بچه ها هست. لذا باید تمام فرزندان خانواده اگر قصد ازدواج فامیلی دارند، چک شوند.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.