0
0

من سونو ان تی دادم که ان تی 1/7بود و ازمایش خون که جوابش اومد تریزومی21رو زد1به363ریسک متوسط دارم میمیرم ایا مشکلی هست 29ساله هستم

  • فاطمه asked 5 سال ago
  • آخرین ویرایش 5 سال ago
  • You must to post comments
0
0

آمنيوسنتز و کاريوتايپ جنين، تشخيص قطعي را مطرح مي کند. پس از 48 ساعت از آمنيوسنتز با تست سريع قابل تشخيص است.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.