0
0

من خانم 36ساله و همسرم39سال سن دارد . همسرم تالاسمی مینور دارد و برادرو خواهر همسرم نیز به ترتیب گلبول داسی شکل و تالاسمی دارند. پسردایی من نیز سندروم داون دارد. آیا قبل بارداری نیاز به آزمایش ژنیتک داریم؟

  • موحدی asked 5 سال ago
  • آخرین ویرایش 5 سال ago
  • You must to post comments
0
0

شما نيز از نظر تالاسمي و سايکل سل بايد بررسي شويد.

نسبت فاميل شما و همسرتان اهميت دارد. اگر موارد بالا در مورد شما منفي است، جاي نگراني نيست.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.