0
0

من جوانی هستم 28 ساله من و همسرم پسر دایی ودختر عمه هستیم مدت 5 سال است ازدواج کردیم سابقه 2 سقط داشتیم در سال 93

اولین 2 ماهه ودومی 3 ماهه در بارداری اول قلب جنین تشکیل نشده بود و در بارداری دوم تا هفته 13 قلب جنین ضربان نرمال داشت ولی در

سونوگرافی بعد جنین هیچ گونه حرکتی نداشت.

در آزمایش پاتالوژی جنین چیزی مشخص نشد اما پس از مراجه به دکتر وآزمایش بررسی سقط ،خانمم سالم اما برای من تشخیص واریکوسل

شدید داده شد.

عمل واریکوسل انجام شد ویک سال ونیم داروهای کلومیفین وکلسیم و…. را مصرف کردم وهر چند ماه یکبار آزمایش اسپرموگرام را انجام میدادم در

نهایت نتیجه بهبود حرکت اسپرم برای بارداری طبیعی حاصل نشد وما به مرکز میلاد ارجاع داده شدیم برای عمل IuI

در بررسی های این مرکز از همسرم ایشان کاملا سالم بوده اند و به ما پیشنهاد مراجعه به ژنتیک داده شده به خاطر سقط مکررو اینکه ما ازدواج

فامیلی فروان در خانواده داریم واینکه تا به حال هیچ نوزاد معلول وکم توان در خانواده خود وهمسرم نداشتیموگروه خونی هر دونفرمون o+ میباشد.

لطفا مرا راهنمایی کنید آیا برای ما مراجعه به این مرکز الزامی است؟

  • وحید asked 8 سال ago
  • آخرین ویرایش 8 سال ago
  • You must to post comments
0
0

اگر مرکز ناباروری بهتون پیشنهاد دادند، حتما لازم بوده است.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.