0
0

سلام.بنده پسری هستم در راستای ازدواج با دختری ۱۷ ساله ک ایشون یکسال هست از عینک دوربین استفاده میکند و من میخاستم بدونم ک بچه حاصل از این ازدواج میتونه از ژن بینایی  مادرش به ارث ببرد یا ن و اینکه اگر بله احتمال چند درصد این مهم امکان دارد؟

  • فرزاد asked 4 سال ago
  • آخرین ویرایش 4 سال ago
  • You must to post comments
0
0

شماره عینک و درجه کم بینایی اهمیت دارد.

  • You must to post comments
0
0

شماره عینک و درجه کم بینایی اهمیت دارد.

  • You must to post comments
Showing 2 results
Your Answer

Please first to submit.