قالب وردپرس
0
0
من میخواستم ببینم من گروه خونیم b+هست و خانممo+راهی وجود داره که بچه ما حتما گروه خونی o داشته باشه؟
  • محمد حسین شفیعی پرسش شده 2 سال ago
  • آخرین ویرایش 1 سال ago
  • You must to post comments
0
0

بله- اگر شما گروه خونی B ناخالص باشید، به احتمال 50% در هر بارداری فرزندانتان گروه خونی O خواهند داشت.

  • You must to post comments
از نتایج1 نمایش
پاسخ شما

Please first to submit.