2010-06-19

سندرم داون (Down syndrome)

شکل کاریوتایپی  (۴۷XY+21) – (47XX+21) علت ایجاد سندرم: علت شایع آن سه تایی شدن کروموزوم شماره ۲۱ است از نظر ژنتیکی  سه نوع سندرم داون وجود دارد که […]
2010-06-09

مشاوره ژنتیک برای چه کسانی ضروری است؟

شایع ترین مواردی که مشاوره ژنتیک  ضروری است: ۱-ازدواج خویشاوندی ۲-سن بارداری بالاتر از ۳۵سال ۳-وجودسابقه عقب ماندگی ذهنی در خانواده  ۴-وجود بیماریهای ژنتیکی و ارثی […]