0
0

بنده یک برادر وخواهر پسوریازیس خفیف دارند ایادیگر افراد خانواده مثلا برداران میتوانندبا فامیل ازدواج کنند ..ازدواج فامیلی داشته باشند؟

  • فاطمه asked 5 سال ago
  • آخرین ویرایش 5 سال ago
  • You must to post comments
0
0

بهتر است ازدواج فامیلی انجام نشود.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.