افتتاح بخش سونوگرافی و رادیولوژی بنیاد ژنتیک

بازدید خانم دکتر رضوان مدنی، معاون توسعه پیشگیری بهزیستی کشور
2020-10-10
امروز حالمان خوب است!!!
2021-08-11

افتتاح بخش سونوگرافی و رادیولوژی بنیاد ژنتیک

افتتاح بخش سونوگرافی

افتتاح بخش سونوگرافی

امروز صبح، ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰، بخش سونوگرافی و رادیولوژی بنیاد ژنتیک خراسان رضوی با حضور جناب آقای دکتر مسعود فیروزی، مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی افتتاح و به بهره برداری رسید. در این بازدید که معاونت امور توسعه پیشگیری استان، جناب آقای غلامحسین دلبری و دیگر مسئولین استانی نیز حضور داشتند، از بخش های مختلف بنیاد بازدید و توضیحات توسط مدیرعامل بنیاد، آقای تقویان داده شد.

در ادامه تصاویری از این بازدید مشاهده نمایید: