بازدید جناب آقای ابوالحسنی، رئیس دیوان محاسبات بهزیستی کشور از بنیاد ژنتیک

امروز حالمان خوب است!!!
2021-08-11
حضور بنیاد در مهرانه “اولین نمایشگاه تخصصی خانواده”
2022-07-13

بازدید جناب آقای ابوالحسنی، رئیس دیوان محاسبات بهزیستی کشور از بنیاد ژنتیک

این بازدید صبح پنجشنبه مورخ ۲۵ شهریور با حضور جناب اقای تقویان مدیر عامل بنیاد و جناب اقای دکتر مجید مجرد به عنوان مسئول فنی انجام شد که ضمن معرفی بخش های مختلف آزمایشگاه به ایشان، خاطر نشان گردید که افزایش سطح آگاهی مردم نقش مهمی در کاهش معلولیت های مادرزادی و به تبع ارتقای سطح سلامت جامعه دارد.

در ادامه تصاویری از این بازدید را مشاهده نمایید…