بازدید جناب آقای دکتر سید محمدهادی ایازی، معاون اجتماعی وزارت بهداشت

فلج مغزی Cerebral Palsy
2016-03-15
بازديد رئيس دانشگاه علمي کاربردي بهزيستي
اهداء لوح تقدیر توسط رئیس مرکز علمی کاربردی بهزیستی خراسان رضوی
2016-09-07

بازدید جناب آقای دکتر سید محمدهادی ایازی، معاون اجتماعی وزارت بهداشت

بازدید جناب آقای دکتر ایازی از بنیاد ژنتیک خراسان رضوی

بازدید جناب آقای دکتر سید محمدهادی ایازی، معاون اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بنیاد ژنتیک خراسان رضوی

 

بازدید جناب آقای دکتر ایازی از بنیاد ژنتیک خراسان رضوی بازدید جناب آقای دکتر ایازی از بنیاد ژنتیک خراسان رضوی بازدید جناب آقای دکتر ایازی از بنیاد ژنتیک خراسان رضوی بازدید جناب آقای دکتر ایازی از بنیاد ژنتیک خراسان رضوی بازدید جناب آقای دکتر ایازی از بنیاد ژنتیک خراسان رضوی بازدید جناب آقای دکتر ایازی از بنیاد ژنتیک خراسان رضوی