بازدید دکتر اصغری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از بنیاد ژنتیک

بازدید معاون وزیر و ریاست محترم بهزیستی کشور از بنیاد ژنتیک
2017-06-13
سندرم ترنر(Turner Syndrome)
2018-11-13

بازدید دکتر اصغری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از بنیاد ژنتیک

صبح امروز (۹ مرداد ۹۶)جناب آقای دکتر غلامرضا اصغری رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد از این بنیاد بازدید نمودند. 

در ادامه بازدید از بنیاد طی جلسه ای بر لزوم همکاری مشترک دو طرف و ایجاد شعبه ای از بنیاد در شهر اصفهان با همکاری طرفین تاکید شد.

 

 

بازدید دکتر اصغری- رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهانبازدید دکتر اصغری- رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهانبازدید دکتر اصغری- رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهانبازدید دکتر اصغری- رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهانبازدید دکتر اصغری- رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بازدید دکتر اصغری- رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان