بازدید رئیس سازمان بهزیستی کشور از بنیاد ژنتیک

غربالگری ناهنجاری جنین
2015-03-03
بازدید استاندار خراسان رضوی از بنیاد ژنتیک
2015-09-12

بازدید رئیس سازمان بهزیستی کشور از بنیاد ژنتیک

رئیس بهزیستی کشور جناب آقای دکتر انوشیروان محسنی‌ بندپی به صورت سرزده از بنیاد ژنتیک خراسان رضوی بازدید نمودند. این بازدید در روز جمعه ۴ اردیبهشت انجام شد و مدیر کل بهزیستی استان نیز ایشان را همراهی می کردند.

b3

b5

b4