بازدید معاون توسعه پیشگیری بهزیستی کشور از بنیاد ژنتیک

رئيس بهزيستي کشور
بازدید معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور از بنیاد ژنتیک
2019-01-13
بازدید خانم دکتر رضوان مدنی، معاون توسعه پیشگیری بهزیستی کشور
2020-10-10

بازدید معاون توسعه پیشگیری بهزیستی کشور از بنیاد ژنتیک

امروز صبح، ۲۸ خرداد ۱۳۹۸، دکتر مجید رضازاده، معاون توسعه پیشگیری بهزیستی کشور از بنیاد ژنتیک خراسان رضوی بازدید نمودند. در این بازدید دکتر قدمی، مشاور رییس سازمان بهزیستی کشور در امور ژنتیک و همچنین مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی، دکتر پوریوسف و معاونین استانی، ایشان را همراهی نمودند.

در ادامه تصاویری از این بازدید را مشاهده نمایید:

بازدید معاون توسعه پیشگیری بهزیستی کشور از بنیاد ژنتیک بازدید معاون توسعه پیشگیری بهزیستی کشور از بنیاد ژنتیک بازدید معاون توسعه پیشگیری بهزیستی کشور از بنیاد ژنتیک بازدید معاون توسعه پیشگیری بهزیستی کشور از بنیاد ژنتیک بازدید معاون توسعه پیشگیری بهزیستی کشور از بنیاد ژنتیک بازدید معاون توسعه پیشگیری بهزیستی کشور از بنیاد ژنتیک بازدید معاون توسعه پیشگیری بهزیستی کشور از بنیاد ژنتیک بازدید معاون توسعه پیشگیری بهزیستی کشور از بنیاد ژنتیک بازدید معاون توسعه پیشگیری بهزیستی کشور از بنیاد ژنتیک