بازدید معاون پیشگیری از معلولیت های مرکز توسعه پیشگیری بهزیستی از بنیاد

بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز از بنیاد ژنتیک
2022-07-28
کارگاه تخصصی ژنتیک و بیماری های مادرزادی
2022-10-27

بازدید معاون پیشگیری از معلولیت های مرکز توسعه پیشگیری بهزیستی از بنیاد

بازدید معاون پیشگیری بهزیستی

در روز شنبه ۲۳/۰۶/۱۴۰۱ دکتر صفاری فرد، معاون پیشگیری از معلولیت های مرکز توسعه پیشگیری بهزیستی کشور و سرکار خانم اثنی عشری و همچنین جناب آقای دلبری، معاون پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی از بنیاد دیدن کردند. این بازدید به منظور بررسی توانمندی ها و ظرفیت های تخصصی جهت گسترش خدمات آزمایشات ژنتیک در شرق کشور انجام گرفت.

در ادامه تصاویری از این بازدید را مشاهده نمایید.