سندرم ترنر(Turner Syndrome)
2018-11-13
رئيس بهزيستي کشور
بازدید معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور از بنیاد ژنتیک
2019-01-13

برگزاری نشست رویکرد ژنتیک در ناشنوایی

دومین نشست مشترک علمی- بهزیستی خراسان رضوی،امروز ۲۰ دیماه ۱۳۹۷، در محل بنیاد ژنتیک خراسان رضوی با حضور جمعی از متخصصین ژنتیک، متخصصین گوش، حلق و بینی و دانشجویان گروه ژنتیک با محوریت ژنتیک ناشنوایی برگزار گردید.

سخنرانان این نشست جناب آقای دکتر مجید مجرد، مدیرگروه ژنتیک دانشکده پزشکی و جناب آقای دکتر محسن رجعتی حقی، دانشیار محترم گروه گوش، حلق و بینی و عضو تیم کاشت حلزون مشهد بودند.

در ادامه تصاویری از این نشست را مشاهده می نمایید:

رویکرد ژنتیک در ناشنوایی رویکرد ژنتیک در ناشنوایی