آزمایشگاه تشخیص طبی

آزمایشگاه تشخیص طبی بنیاد ژنتیک در راستای کاهش بیماریهای مادرزادی و ژنتیکی از سال 1392 زیر نظر دکتر سید مجید سزاوار رئیس انجمن علوم آزمایشگاهی ایران- شاخه خراسان ، شروع به کار کرد.

این آزمایشگاه شامل بخشهای زیر می باشد:

1- بخش پذیرش و جوابدهی: واحد پذیرش و جوابدهی در این آزمایشگاه در طبقه ی همکف ساختمان قرار دارد و یک واحد مستقل می باشد، این امر باعث شده مراجعین در بدو ورود بدون ائتلاف وقت به بخش پذیرش مراجعه کنند. سالن انتظار در این واحد براساس استاندارهای آزمایشگاه مرجع سلامت طراحی شده است و جهت سرعت در فرایند پذیرش و جوابدهی در این واحد چهارنفر به طور همزمان پاسخگو می باشند.

2- بخش نمونه گیری: این بخش توسط پرسنل مجرب کارشناسان مامایی با تجربه کاری بالا در زمینه نمونه گیری از نوزادان، اطفال و بزرگسالان می باشد.نمونه در این بخش طبق دستورالعمل های آزمایشگاه مرجع سلامت تهیه و نگهداری و در کمترین زمان به بخش مربوطه منتقل داده می شود.

3- بخش هماتولوژی: آزمایشات در این بخش توسط دستگاههای اتوماتیک ذیل انجام می شود:

- دستگاه سل کانتر Celltac E جهت انجام آزمایش CBC

- دستگاه کواگلومتر COTRON m2 جهت انجام تستهای انعقادی

- دستگاه ESR Analyser VES Matic جهت انجام سدیم ان در مدت زمان 25 دقیقه

- الکتروفورز Interlab G26

کنترل کیفیت آزمایشات بخش هماتولوژی با روشهای کنترل کیفی داخلی و خارجی طبق دستورالعمل های آزمایشگاه مرجع سلامت به طور دوره انجام می شود.

4- بخش بیوشیمی: این بخش مجهز به دستگاه اتوآنالایزر آلفا و فتومتر Mindray و می باشد.

آزمایشات در این بخش بر روی نمونه های مختلف ( سرم ، پلاسما، ادرار و......) انجام می شود که نوع آزمایش درخواست شده تعیین می کند چه نوع نمونه ای استفاده شود.

کنترل کیفیت آزمایشات بخش بیوشیمی با روشهای آماری و با استفاده از کالیبراتور Trucal U و سرم کنترل نرمال و همچنین شرکت در برنامه های کنترل کیفی خارجی و داخلی انجام می شود.

5- بخش هورمون: این بخش مجهز به ایمونوآنالایزر تمام اتوماتیک VIDAS و دستگاههای ELISA Reader Biotec و ELISA Washer ELx50 می باشد. دستگاه VIDAS به دلیل حذف تمام عوامل مداخله ای مختلف ،دقت و صحت آزمایشات را تا حدود 100% تضمین می کند با وجود این دستگاه امکان انجام آزمایشات هورمونی و ایمونولوژیک به صورت اورژانس فراهم می شود.

6- بخش میکروب شناسی:

این بخش شامل دو بخش میکروب شناسی و انگل شناسی می باشد.

- بخش میکروب شناسی: این بخش شامل تجهیراتی مانند انکوباتور 37 درجه مخصوص کشتهای روتین، memmert و هود کلاس II مدل C2x، سانتریفوژ SIGMA و میکروسکوپ LX400 می باشد. آزمایشاتی نظیر آنالیز، کشت و آنتی بیوگرام ادرار، آنالیز و کشت مدفوع و آنالیز و کشت مایعات بیولوژیک از قیبل مایع آسیت ،CSF و مایع پلور انجام می شود.

- در بخش انگل شناسی: کلیه آزمایشات مربوط به مالاریا ، لیشمانیا و سایر انگهایی موجود در خون ، بافت و مدفوع قابل انجام است که به دلیل اینکه تشخیص های بخش انگل شناسی نیازمند فردی با دقت و باتجربه کاری بالا می باشد در این مرکز آزمایشات انگل شناسی توسط پرسنل باتجربه و مجرب انجام می شود.