2010-06-09

مشاوره ژنتیک برای چه کسانی ضروری است؟

شایع ترین مواردی که مشاوره ژنتیک  ضروری است: ۱-ازدواج خویشاوندی ۲-سن بارداری بالاتر از ۳۵سال ۳-وجودسابقه عقب ماندگی ذهنی در خانواده  ۴-وجود بیماریهای ژنتیکی و ارثی […]
2010-07-21

ازدواج فامیلی

امروزه یکی از موارد معمول در مراجعه افراد برای مشاوره ژنتیک، ازدواج فامیلی یا ازدواج هم خونی است. اصطلاح هم خونی در علم ژنتیک به رابطه […]
2010-08-02

آماده شدن برای بارداری

امروزه با دانش و تکنولوژی های جدید در دسترس مشخص شده است که نه فقط دوران بارداری مهم است بلکه دوران قبل ازحاملگی نیز مهم است […]
2010-08-02

رژیم غذایى مادر در دوران باردارى

از اولین لحظه‏ اى که نطفه جنین تشکیل و باردارى آغاز مى ‏شود؛مسائل فراوانى بر روح و جسم جنین تأثیر مى‏ گذارد. وظیفه پدر و مادر […]