0
0

باسلام.

بنده دارای یک پسر اتیسم هستیم.برای فرزند دیگر به ماپیشنهاد شداز روش اهدای تخمک یا نطفه استفاده کنیم وگفتندفرقی نمی کند زوج یا زوجه گیرنده باشندوسوالم این است که ایا ژن اتیسم مربوط به هردو زوجین است یا یکی از انها ؟ به عبارتی حتی اگر در خانواده زوج سابقه اتیسم باشد ولی اگر تخمک زن سالم باشد احتمال اتیسم منتفی می گردد؟

  • جواد asked 6 سال ago
  • آخرین ویرایش 6 سال ago
  • You must to post comments
0
0

قبل از هر کاری نیاز دارید به اینکه تشخیص پسرتون قطعی بشود. بعد می تواناظهار نظر کرد.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.