0
0

بنده پسری 24 ساله با نوه عموم یعنی دختره دختر عموم که با پدرش هیچ نسبت فامیلی نداریم ازدواج کردم و آزمایش ژنتیک ندادیم آیا با توجه به این دوری نسبت خدایی ناکرده بچمون احتمال بیماری ژنتیکی داره؟

  • محمّد امین asked 7 سال ago
  • آخرین ویرایش 7 سال ago
  • You must to post comments
0
0

بصورت کلی ریسک ازدواج های فامیلی 2 برابر ازدواج های غیرفامیلی است، هر نوع ازدواج فامیلی!

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.