0
0

باعرض سلام.خانمی هستم۲۷ساله که چهار سال است با پسر عمه ام ازدواج کردم ایشان ۳۱ سالشان است. قبل از ازدواج پیش مشاوره ژنتیک رفتیم وایشان ازدواج فامیلی را رد کردندو بعد دعوا بی خانوادها وکلی مشکل ما ازدواج کردیم میخواهم برای بارداری اقدام کنم .در طرف پدری شوهرم نابینا ناشنوا فلج مشکل ذهنی وخلاصه همه چیزی وجود دارد اما در طرف پدری یا مادری من نه .ایا ممکن است مشکلات طرف پدری همسرم به بچه ماهم برسد؟ درضمن یکماه پیش به مرکز ژنتیک اصفهان رفتم وگفتن ازمایشی برای قبل یا درحین بارداری نیست وهمان ازمایشهای بارداری کافیست.حالا من چگونه مطمئن باشم فرزند سالمی خواهم داشت وچکار و چه ازمایشهایی باید انجام دهم؟

  • زهرا asked 6 سال ago
  • آخرین ویرایش 6 سال ago
  • You must to post comments
0
0

بعضی از بیماری ها الگوی توارث غالب دارند، یعنی دینکه ممکن است یک بیماری در یک نسل بروز کامل نکند و در نسل بعد خود را نشان دهد.

مشاوره ژنتیک و شجره نامه کمک کننده است.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.