0
0

ما دختر خاله پسر خاله هستیم.

خانم:۳خواهر۱برادر

آقا:۷برادر ۲خواهر

ما هردو کوچیکترین عضو خانواده ها هستیم. تا حالا تو هیچ کدوم از بچه های خانوادمون بیماری ژنتیکی نداشتیم هر دوجمعا۲۳بچه فامیل درجه یک داریم همشون سالمن. اما۷تادایی داریم فقط یکیشون۲تا بچش مشکل داره.احتیاج  به آزمایش داریم؟

  • مهدی asked 7 سال ago
  • آخرین ویرایش 7 سال ago
  • You must to post comments
0
0

ریسک ازدواج فامیلی 2 برابر غریبه است. 

4-6 درصد احتمال بچه بیمار دارید.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.