0
0

سلام.

من تالاسمی مینور دارم، خواهر بنده هم ثالاسمی ماژور داره، دوتا خواهرمم بچه گی فوت شدن.

خانمی که بنده میخوام باهاشون ازدواج کنم نیز مینور دارن، اما در خانواده هاشون بیماری خاصی وجود نداره.

آیا نیاز به آزمایش ژنتیک هردومون هست یا فقط من آزمایش بدم کافیه؟

در چه صورتی برای مراحل ازدواج مشکلی پیش میاد؟

  • محمد asked 4 سال ago
  • آخرین ویرایش 4 سال ago
  • You must to post comments
0
0

بله، به یقین نیاز به بررسی ژنتیکی دارد. در همین مرحله ای که شما هستید، به لحاظ قانونی، قانون اجازه ازدواج نخواهد داد.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.