0
0

میخواستم بدونم که ازدواج من با دختر دایی ام (دایی نا تنی) از لحاظ ژنتیکی ایرادی داره و بچه مون دچار مشکل نمیشه؟

نکته مهم اینه که پدربزرگ من دوتا زن گرفته بود و مادر من از زن اول و دایی من (که با دخترش میخوام ازدواج کنم) از زن دومش هست.

  • مهدی asked 5 سال ago
  • آخرین ویرایش 5 سال ago
  • You must to post comments
0
0

به لحاظ ژنتیکی 50% از هم دور می شوید و احتمال بروز بیماری ژنتیکی کم تر است.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.