0
0

من سابقه ۴ بار سقط در هفته چهارم تا ششم دارم و همسرم نیز دارای اسپرم خیلی ضعیف هستن. در جواب آزمایش ژنتیکم رو به روی ….MTHFR نوشته شده نرمال هومو زیگوت.

و بقیه آیتم ها نرمال هستن. آیا من مشکل انعقادی خون ژنتیکی دارم و در هنگام بارداری باید آمپول هپارین برای جلوگیری از سقط تزریق کنم؟

  • صبا asked 4 سال ago
  • آخرین ویرایش 4 سال ago
  • You must to post comments
0
0

یک مشورت اورولوژی برای همسرتان از نظر بررسی واریکوسل لازم است. شاید علت سقط ها ضعیف بودن و غیر موثر بودن اسپرم باشد.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.