0
0

برای درمان سندرم داون چکار باید کرد؟

با تشکر

  • You must to post comments
0
0

بیماری سندروم داون یک بیماری کروموزومی است که متاسفانه درمانی برای آن وجود ندارد. ولی می توان با آزمایشات حین بارداری از وقوع آن جلوگیری نمود.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.