0
0

پسر عمو و دختر عمه همسرم باهم ازدواج کردن و فرزند آنها بیماری ام اس آ دارد .با توجه به اینکه 5 نسل قبل من و همسرم جد مشترک داریم، چند درصد احتمال این بیماری برای فرزند من خواهد بود؟؟؟ در فامیل سابقه همچنین بیماری وجود نداشته و ازدواج ما فامیلی است.

  • نسیم asked 7 سال ago
  • آخرین ویرایش 7 سال ago
  • You must to post comments
0
0

خودتان با همسرتان دقیقا چه نسبتی دارید؟؟

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.