0
0

پسر عمو و دختر عمه همسرم باهم ازدواج کردن و فرزند آنها بیماری ام اس آ دارد .با توجه به اینکه من و همسرم جد مشترک داریم، چند درصد احتمال این بیماری برای فرزند من خواهد بود؟؟؟ در فامیل سابقه همچنین بیماری وجود نداشته و ازدواج ما فامیلی است

نسبت من و همسرم:پدر بزرگ  من (مادری ) با پدر بزرگ ، پدر شوهرم برادر بودند.یعنی مادر من و پدر بزرگ همسرم (پدر پدرشوهرم ) پسر عمو و دختر عمو بودند.

  • نسیم asked 6 سال ago
  • آخرین ویرایش 6 سال ago
  • You must to post comments
0
0

با توجه به اينکه جد مشترک داريد، احتمال بروز اين بيماري در فرزند شما هم خواهد بود. مشاوره حضوري نياز داريد.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.