0
0

باسلام من و همسرم نسبت فامیلی با هم نداریم اما همسر من دچار مشکل قلبی مادرزادی بودن و در نوجوانی دوبار عمل قلب باز انجام دادن اما هیچ یک از اعضای خانواده مشکلی ندارن ما قصد بچه دار شدن داریم ایا نیاز به ازمایش ژنتبک هست؟

  • You must to post comments
0
0

باید نوع مشکل همسرتون را با اسم تشخیص بدونیم، در آن صورت ریسک تکرار مشخص خواهد شد.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.