0
0

با سلام بنده قصد دارم با دختر خاله ام ازدواج کنم . لطفا با توجه به اطلاعات ذیل از هر دوخانواده بنده را راهنمایی فرمایید که آیا این ازدواج را انجام بدهم یا خیر؟ آیا انجام آزمایش خاصی را پیشنهاد می دهید؟؟

1. پدربزرگ و مادربزرگ مادری ما ازدواج فامیلی داشته اند که بر اساس آن یک دایی ، خاله ( مادر دختر خاله ای که قصد ازدواج با او را دارم) و مادر من دارای تنگی عروق کرنوری قلب می باشند.

2. پدر من و دو تا از عمو هایم دیابت دارند . الیته پدرم و یکی از عموهام دیابت نوع 2 و یکی دیگر از عموهام دیابت نوع 1 دارد.

3. اکثر خاله ها (مادر من نیز ) از سن بالای 45 سال به بالا دارای فشار خون بالا هستند.

4. مادربزرگ پدری من با پدربزرگ پدری دخترخاله ام، برادر و خواهر می باشند.

5. یکی از پسرعموی پدرم دارای مشکل مادر زادی بود و قفسه سینه برآمده و غیرمعمولی داشت که بر اثر آن هم در سن 25 سالگی فوت کرد.

6. پسر عمو و دختر عموی پدر دختر خاله ام دارای مشکل عقب افتادگی ذهنی و نقص جسمی هستند.

لطفا  راهنمایی فرمایید که برای کسب بیشترین اطمینان از تولد سالم کودک چه کارها و چه آزمایشاتی را قبل از ازدواج باید انجام بدهیم.

  • You must to post comments
0
0

موارد مرتبط با دیابت ، مسائل قلبی و فشار خون در بحث ژنتیک اهمیت ندارد و قسمت تاثیرگذار عوامل محیطی است. رابطه فامیلی پدر و مادر ، پسر عمو و دختر عموی با مشکل ذهنی مهم است. 

شما نیاز به مشاوره حضوری دارید.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.