0
0

من و همسرم هر جفت معلول هستیم و همسرم معلول فلج اطفال است و سن هر دو 40ساله هستیم و همسرم در کودکی تشنج شده ولی حدودا 24سال است که نه دارویی مصرف کرده و نه تشنج شده و قصد فرزندآوری داریم. ولی  قبل  بارداری قصد آزمایش و مشاوره  ژنتیک داریم و استفاده ازفاز ivf  برای فرزند سالم .آیا راهکار ما درست است؟؟؟تشکر

  • مهدی رفیعی asked 4 سال ago
  • آخرین ویرایش 4 سال ago
  • You must to post comments
0
0

بله- راهکار احتمالا همین خواهد بود ولی قبل از آن نیاز به مشاوره ژنتیک و انجام آزمایش ژنتیکی جهت هر دو نفر است.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.