0
0

37 سالمه. همسرم 43 سالشه .با همسرم نسبت فامیلی ندارم. مشکلی هم در اطرافیان دیده نشده.

دو سال پیش حاملگی خارج رحم داشتم.دوباره باردار شدم 9 ماه پیش در 6 هفتگی دکتر احتمال داد جنین رشد نکرده و در 9 هفتگی با تشخیص سقط فراموش شده  کورتاژ شدم. دلیلش را بررسی نکردن . برای حاملگی جدید نیاز هست مشاوره ژنتیک و آزمایشهای ژنتیک انجام بدم

  • ناهید asked 8 سال ago
  • آخرین ویرایش 8 سال ago
  • You must to post comments
0
0

سه بار سقط در هر خانم ، طبیعی تلقی می شود.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.