0
0

بنده خانمی 35 ساله هستم که با همسرم نسبت فامیلی نداریم. یک فرزند دختر دارم که سالم است . تصمیم به بچه دار شدن مجدد گرفتیم ولی -پسر خواهر شوهرم – بیماری سندرم شکننده ایکس دارد که بعد از آزمایش فهمیدند که از خواهر شوهرم به ارث برده است .

حال سوال من

  1. این است ایا همسر بنده باید این آزمایش را قبل از اقدام به بارداری بدهند یا نه ؟؟یعنی ایشان هم ممکن است مثل خواهرشان ناقل بیماری سندرم شکننده x – (فکر میکنم اسم بیماری FMR1 ) باشند ؟

2. دختر3 ساله من در آینده ممکن است ناقل این بیماری به فرزندانش باشد ؟

  • اکبری asked 6 سال ago
  • آخرین ویرایش 6 سال ago
  • You must to post comments
0
0

خیر، این بیماری به همسر شما و فرزندان شما ارتباطی ندارد.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.