0
0

با وجود يک فرزند پسر سندروم داون که در آزمایشات مشخص شد جهشی هست47,XY+DOWN SYNDROME واحتمال یک درصد خطر در بارداری بعدی وجود دارد وسن مادر 34 است .آیا قبل از بارداری لازم به گرفتن آزمایشات هست یا نه؟

  • amirhosein asked 6 سال ago
  • آخرین ویرایش 6 سال ago
  • You must to post comments
0
0

قبل از بارداري خير، ولي آمنيوسنتز در هر بارداري ضروري است.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.