0
0

با سلام

من پسر هستم و قصد ازدواج با دختری غریبه دارم، من مادرم و خواهرم صرع دارن.

من چقدر احتمال انتقال این بیماری رو به فرزند خودم دارم ؟

نیاز به آزمایش هست ؟

  • علی asked 5 سال ago
  • آخرین ویرایش 5 سال ago
  • You must to post comments
0
0

نیاز به بررسی الگوی بیماری در سایر افراد خانواده (خانواده مادر و پدر) است. در مواردی احتمال بروز این مشکل در فرزندان می تواند تا 50% در هر بارداری باشد.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.