0
0

باسلام برادر همسر من عقب مانده ذهنی است که حاصل ازدواج غیرفامیلی بوده و دو فرزند سالم دارد .دایی شوهرم‌نیز عقب مانده است .خواهران همسرم هر دو سالم و فرزندان سالم دارند.همسرم نیز سالم است و ازدواج ما غیرفامیلی است آیا نیاز به ازمایش ژنتیک برای ما هست ؟

  • مینا asked 4 سال ago
  • آخرین ویرایش 4 سال ago
  • You must to post comments
0
0

اگر بیماری برادرشوهر شما با تشخیص احتمالی FragileX  با آزمایش ژنتیک تایید شود، نیاز به آزمایش دیگری ندارید.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.