0
0

ایا لکنت زبانی که به صورت ژنتیکی  به کودک نیز به طور حتم منتقل میشود یا خیر (زن و شوهر یک فامیلی بسیار دور با هم دارن)

و درصورت انتقال ایا امکان برطرف کردن ان به صورت کامل وجود دارد؟

  • مسعود asked 7 سال ago
  • آخرین ویرایش 7 سال ago
  • You must to post comments
0
0

احتمال انتقال وجود دارد ولی خیلی زیاد نیست. 

برطرف کردن آن بعد از تولد و با روش های گفتار درمانی و … وجود دارد.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.