0
0

ما نامزد هستیم و خانم بنده ماهگرفتگی (خال) مادرذاتی دارند….

مشخصات ان  به اندازه یک دست بروی کتف به رنگ قهوه ای سوخته.روی ان هم مو هست

ایا فرزندم  در اینده این خال مادذاتی به ارث ببره؟

واگر به ارث ببره در همان محل هست یا امکان دارد جای دیگه مثل صورت ظاهر بشه؟

 

  • علیرضا asked 5 سال ago
  • آخرین ویرایش 5 سال ago
  • You must to post comments
0
0

یک خال پوستی مادرزادی تنها به دلیل داشتن اختلال کبدی و مشکل دیگری جای نگرانی ندارد.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.